DEN HAAG - Vrijwel de hele Tweede Kamer vindt dat de top van verzekeraar ASR, die volledig in handen van de Staat is, geen bonus mag ontvangen.

Dat bleek maandag tijdens een debat in het parlement over een serie wetten voor verder financieel toezicht.

Een aantal weken geleden liet een Kamermeerderheid van PVV, PvdA, SP en GroenLinks al weten het onterecht te vinden dat ASR buiten het bonusverbod valt.

Maandag bleek dat regeringspartijen VVD en CDA samen met hun gedoogpartner PVV een wijziging van de wet hebben voorbereid.

Kapitaalsteun

Het wetsvoorstel van minister Jan Kees de Jager (Financiën) dat een verbod regelt op bonussen bij financiële instellingen die staatssteun hebben gekregen, is nu niet van toepassing op ASR.

De verzekeraar is tijdens de kredietcrisis volledig in handen van de overheid gekomen, maar omdat er geen kapitaalsteun is verstrekt, wordt dat in Brussel niet als staatssteun gezien.