AMSTERDAM – Om de verdiensten van het Nederlandse bedrijfsleven veilig te stellen, is een goed werkende arbeidsmarkt nodig. Daarvoor heeft Nederland arbeidsmigranten nodig.

Dat stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een rapport, dat ze samen met andere organisaties en Nederlandse ondernemingen hebben geschreven aan het kabinet. Komende dinsdag vindt er een Kamerdebat over arbeidsmigratie plaats.

Daarmee willen de ondernemersorganisaties een ander geluid laten horen dan de negatieve berichten van de afgelopen tijd over illegaal werk en slechte huisvesting van migranten.

“Het saldo van arbeidsmigratie is positief en het beeld mag niet worden bepaald door de negatieve voorvallen. De oplossing is niet om de grenzen dan maar te sluiten. De problemen moeten worden aangepakt”, aldus de auteurs.

Economische groei

Met de vergrijzing en tekorten aan goed personeel in zicht, moet Nederland aantrekkelijk blijven voor arbeidsmigranten. “Dat levert economische groei op en komt ten goede aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.”

“Voor een ondernemer is het belangrijk dat hij de beste kandidaat kan kiezen uit een zo groot mogelijk aanbod”. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat het goed is voor de productiviteit, innovatiekracht en het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven als de juiste mensen voor de juiste plek vrij gekozen mogen worden.

Zakelijke afweging

“Het is een zakelijke kosten-batenafweging voor een werkgever. En dat zou het ook moeten zijn voor beleidsmakers.” Nu is het beleid dat een werkgever een vacature bij voorkeur opvult met werknemers uit Nederland of EU-landen waarvoor vrij verkeer geldt.

Nederland zou daarom een open houding moeten aannemen ten opzichte van buitenlandse werknemers. Niet alleen uit de EU, maar ook uit landen daarbuiten. “Om de simpele reden dat we ze nodig hebben.”

Toegang

Het beleid rond toelating en tewerkstelling moet gebaseerd worden op de personeelsbehoefte per sector. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat verdringing van Nederlandse arbeidskrachten door buitenlandse slechts op zeer beperkte schaal plaatsvindt, stellen de auteurs.

De ondernemersorganisaties vinden dat vooral kennismigranten eenvoudige toegang tot onze arbeidsmarkt moeten blijven houden. Ook voor vakkrachten op middelbaar niveau, bijvoorbeeld voor de bouw, land- en tuinbouw en de industrie, is dat belangrijk.

Schadelijk

Internationaal opererende bedrijven geven aan dat ze problemen ondervinden wanneer werknemers van buitenlandse vestigingen samenwerken aan hetzelfde project in Nederland.

“Ook voor hen eist Nederland een tewerkstellingsvergunning, terwijl het niet gaat om een vacature. Dit is schadelijk voor het internationaal zaken doen.”