AMSTERDAM - De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli met maximaal 2,3 procent.

Dat staat in een circulaire van minister Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) aan onder meer gemeenten en verhuurders. De verhoging volgt het niveau van de inflatie, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Verhuurders mogen daarnaast de kale huurprijs van de woning met maximaal vijf procent extra verhogen bij inkomens boven de 43 duizend euro. Het parlement moet nog wel instemmen met dit wetsvoorstel, waarmee het kabinet de doorstroming op de woningmarkt wil bevorderen.

Verhuurders kunnen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet een verklaring bij de Belastingdienst opvragen om een overzicht te krijgen van de huishoudens die een (gezamenlijk) inkomen boven de 43 duizend euro hebben.