BRUSSEL - In de eurozone wordt in juli dit jaar het permanente noodfonds ESM actief. Het fonds moet beletten dat alle eurolanden gevaar lopen bij problemen door een schuldencrisis in een of enkele landen.

Dat zijn de Europese leiders maandagavond overeengekomen op hun top in Brussel. Europees president Herman Van Rompuy maakte via Twitter bekend dat er een akkoord is.

Het noodfonds ESM omvat vooralsnog een bedrag van 500 miljard euro dat kan worden uitgeleend aan eurolanden in nood. Om dat bedrag binnen te halen, is 620 miljard aan garanties en 80 miljard in contanten nodig. Nederland zal aan dat laatste bedrag ruim 4,5 miljard euro moeten bijdragen.

Principebesluit

De ministers van Financiën van de 17 eurolanden hadden vorige week al een principebesluit genomen over activering van het noodfonds. Oorspronkelijk was het de bedoeling het ESM pas volgend jaar juli in te laten gaan.

Het tijdelijke noodfonds EFSF, dat voorjaar 2010 ontstond, blijft nog even naast het ESM bestaan. Het helpt op dit moment Ierland en Portugal met kredieten. Griekenland wordt rechtstreeks door de eurolanden geholpen.

Werkeloosheid

De regeringsleiders zijn het ook eens geworden over de aanpak van de werkloosheid en het scheppen van banen. EU-president Van Rompuy maakte maandag even voor 20 uur op Twitter bekend dat er eenheid is over het stimuleren van economische groei in de Europese Unie.

''Verklaring over groei en banen aangenomen'', zo luidde de korte tweet van Van Rompuy.

Op uitnodiging van Van Rompuy zijn de Europese regeringsleiders en staatshoofden in Brussel voor overleg over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf met Europese fondsen en het versterken van de gemeenschappelijke markt.

In tegenstelling tot de reeks vorige ''cruciale'' topontmoetingen tussen de Europese regeringsleiders en staatshoofden, was het niet de bedoeling dat de schuldencrisis domineerde tijdens het overleg, maar het onderwerp komt wel ter sprake.

Striktere begrotingsregels

De meeste landen van de Europese Unie gaan zichzelf striktere begrotingsregels opleggen om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen. 25 landen gaan het begrotingspact ondertekenen, meldde Van Rompuy.

De Zweedse premier Fredrik Reinfeldt had kort daarvoor gemeld dat Tsjechië was afgehaakt. Groot-Brittannië had eerder al besloten niet mee te doen. Met het pact moet het verloren vertrouwen van de financiële markten weer worden teruggewonnen.

Binnen de perken

De 25 landen verplichten zich hun begrotingstekort en staatsschuld binnen de perken te houden. Ook moeten zij zich naar Duits voorbeeld binden aan een zogenoemde schuldenrem. De landen accepteren ook een strengere controle van hun begrotingen en hardere straffen tegen zondaars.

Het niet-euroland Polen had eerder maandag nog gedreigd het pact niet te ondertekenen als het niet mee mocht doen aan de topvergaderingen van de eurolanden.

Naar verluidt krijgen alle niet-eurolanden nu het recht bij bepaalde onderwerpen aan tafel te zitten, bijvoorbeeld als het gaat over hervormingen van de basisregels van de gemeenschappelijke munt.

Griekenland

De problemen van het met schulden overladen Griekenland zijn maandag nauwelijks besproken tijdens de top. Dat bleek na afloop. Voor de top had de Duitse bondskanselier Angela Merkel al gezegd dat Griekenland geen groot onderwerp zou zijn.

De Franse president Nicolas Sarkozy zei dat er ''goede hoop'' is dat Athene het eens wordt met de financiële sector over de kwijtschelding van schulden. ''De onderhandelingen bewegen in de goede richting en we hebben goede hoop dat er een akkoord zal zijn in de komende dagen'', aldus Sarkozy. Volgens de president werd Griekenland amper besproken op de top.

Aansluiten

Europees president Herman Van Rompuy sloot zich bij de woorden van Sarkozy over een op handen zijnde akkoord aan. Hij spoorde de ministers van Financiën van de 17 eurolanden aan om alle noodzakelijke stappen te nemen om tot een akkoord te komen.

Griekenland heeft dringend geld nodig anders kan het land niet voldoen aan zijn verplichtingen. De kwijtschelding is een voorwaarde voor het tweede reddingsplan van 130 miljard euro.

Ook het Duitse voorstel om Griekenland onder curatele te stellen, is niet besproken, zo zei premier Mark Rutte na afloop. Voor de top wilde de premier geen standpunt innemen over het voorstel. Na afloop hield Rutte zich ook afzijdig. ''Het is niet ingediend dus hoef ik er ook niet op te reageren.''

Lees alles over de schuldencrisis op onze special