BRUSSEL - De Poolse minister-president Donald Tusk zal het nieuwe begrotingsverdrag niet ondertekenen als zijn land niet een belangrijke rol krijgt bij de vergaderingen van de eurolanden.

 ''We zullen het verdrag zoals het er nu ligt niet accepteren'', zei Tusk maandag enkele uren voor de top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel.

Polen maakt nu geen deel uit van de eurozone, maar meent wel betrokken te moeten worden bij de beslissingen die tijdens vergaderingen van de eurolanden worden genomen omdat ze ook niet-eurolanden treffen.

Vergaderingen

Tusk zei dat Polen bereid is het pact te ondertekenen op de voorwaarde dat het land mee mag praten over hoe het verdrag uitgevoerd gaat worden.

Het bijwonen van vergaderingen van eurolanden door niet-eurolanden ligt met name bij Frankrijk gevoelig. Dat wil niet dat de niet-eurolanden vaker dan een keer per jaar aanschuiven.

Het begrotingspact, dat strengere begrotingsdiscipline moet afdwingen, zal naar verwachting maandag in principe worden goedgekeurd tijdens de top. In maart moet dan het definitieve groene licht worden gegeven. In december werd tot dit verdrag besloten. Op Groot-Brittannië na stemden de landen van de Europese Unie in met de plannen.

Lees alles over de schuldencrisis