DEN BOSCH - Van Lanschot gaat reorganiseren. De bank wil daarmee inspelen op de aanhoudend onzekere economische omstandigheden.

Topman Deckers is niet gevraagd een stap opzij te doen, gaf hij aan. ''Ik word dit jaar 62. De uitvoering van het plan moet gedaan worden door iemand die daar ook de vruchten van plukt'', wist hij.

Volgens Deckers zorgt de voortwoekerende schuldencrisis er voor dat een ander verdienmodel voor de bank nodig is.

''De bewegingen die we in 2010 en 2011 hebben ingezet, gaan we versnellen. We werken langs twee sporen: hoe kunnen we de geplande investeringen versnellen en hoe kunnen we daar maximale kostenbesparingen uit behalen'', verklaarde hij.

Structurele kostenbesparingen

Van Lanschot mikt met zijn reorganisatie op structurele kostenbesparingen van 60 miljoen euro per jaar vanaf 2015. De maatregelen gaan gepaard met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen met 10 tot 15 procent in de komende jaren, van een totaal van 2000.

Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten en Van Lanschot verwacht dat de reorganisatielasten zo'n 25 miljoen euro zullen bedragen.

De bank investeert de komende drie jaar additioneel 30 miljoen euro in de kwaliteit van zijn organisatie. Van Lanschot handhaaft zijn rendementsdoelen, maar merkt daarbij op dat deze niet voor 2015 worden gerealiseerd.