BRUSSEL - De Europese Unie heeft Nederland gemaand te kleine, onaangepaste kooien voor legkippen te verbieden.

Brussel wijst de Nederlandse regering op het verbod op bepaalde kooien, dat op 1 januari van kracht werd.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, tikte donderdag ook 12 andere landen op de vingers. De EU-lidstaten hadden 12 jaar de tijd om de verouderde kooien te vervangen. Ondanks herhaalde oproepen weigerden de 13 lidstaten de Europese wetgeving naar behoren na te leven, stelt de commissie.

Legnest

Brussel vindt dat elke kip moet kunnen beschikken over een kooi met een oppervlakte van minstens 750 vierkante centimeter.

Ook heeft elke kip recht op een legnest, strooisel, een zitstok en ''voorzieningen'' om het doorgroeien van nagels tegen te gaan. De EU wil daarmee bereiken dat elk dier normaal gedrag kan ontwikkelen.

Brussel vindt het belangrijk dat alle landen de afspraken nakomen. Niet alleen voor het welzijn van de kippen, maar ook om oneerlijke concurrentie binnen de EU te voorkomen.