BRUSSEL - De lidstaten van de Europese Unie hebben zich dinsdag uitgesproken voor sancties tegen Hongarije wegens zijn buitensporige begrotingstekort.

De ministers van Financiën steunen de voorstellen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, om Hongarije strenger aan te pakken.

Dat is van diplomaten in Brussel vernomen. Hongarije moet rekening houden met de opschorting van Europese subsidies voor regionale ontwikkeling.

Omdat het voormalige Oostblokland geen deel uitmaakt van de eurozone, hoeft het geen boete te vrezen. De regering in Boedapest boekt te weinig vooruitgang bij haar poging het tekort onder de vereiste 3 procent van het bruto binnenlands product te brengen.