AMSTERDAM - Bedrijven die veel flexibele krachten inhuren extra WW-premie laten afdragen, zorgt voor het vernietigen van banen.

Dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland dinsdag in reactie op een voorstel van vakcentrale FNV.

De FNV meent dat werkgevers meer WW-premie moeten betalen omdat een flexwerker een grotere ontslagkans heeft. "Flex betekent een grotere kans op werkloosheid, daar hoort dan een hogere WW-premie bij", zei een woordvoerster dinsdag in de Volkskrant.

De vakcentrale wil daarbij bedrijven aanmoedigen om meer vaste contracten uit te delen.

Flexcontracten

Biesheuvel werpt tegen dat veel werknemers helemaal geen baan zouden hebben als er geen flexcontracten zouden bestaan.

"De vakbeweging heeft zelf aan de basis gestaan van de zorgvuldig opgebouwde vormgeving van flexwerk, te beginnen met het akkoord ‘flex en zekerheid’ in de jaren negentig. Een deel van het Nederlandse werkgelegenheidssucces is er aan te danken", aldus Biesheuvel.

Schil

Bedrijven hebben volgens de MKB-voorzitter door hun flexibele schil altijd snel en verstandig kunnen inspelen op scherpe en onverwachte veranderingen in hun concurrentiepositie.

"Dat heeft veel saneringen en groter verlies van banen voorkomen", aldus Biesheuvel. Hij noemt als voorbeeld de crisis van 2008 en 2009, toen het Nederlandse banenverlies 'zeer beperkt' bleef.

MKB-Nederland wijst erop dat veel ondernemers ook kiezen voor flexibele krachten omdat de kosten van het ontslagrecht in Nederland volgens de lobbyorganisatie nog altijd hoog zijn.

Verdringing

Minister Kamp van Sociale Zaken kwam dinsdag met een rapport waaruit zou blijken er geen sprake is van verdringing van vaste werknemers door flexwerkers. Het aantal werkgevers dat via UWV vast personeel wil inruilen voor flexwerkers is volgens Kamp beperkt. Het UWV handelde van september tot december 2011 dertien ontslagaanvragen af voor in totaal 85 werknemers, waarbij dit aan de orde was.