DEN BOSCH - FNV Bondgenoten en de werkgevers in de schoonmaak blijven in gesprek over een nieuwe cao, maar de al 3 weken durende acties gaan onverminderd door.

Dinsdag houden de schoonmakers opnieuw een ''mars van respect'', ditmaal in Utrecht.

Maandag zaten werkgeverskoepel OSB en de vakbonden voor het eerst sinds december weer rond de tafel om te proberen de cao-onderhandelingen vlot te trekken. Een concreet resultaat heeft dat gesprek niet opgeleverd, maar de partijen praten volgende week woensdag wel verder.

''Wij hebben duidelijke stappen naar elkaar toe gemaakt'', aldus OSB-onderhandelaar Anton Witte. Maar vakbondsbestuurder Ron Meyer van FNV Bondgenoten had aan de kant van de werkgevers geen beweging bespeurd.

Gehalveerd

''Wij hebben onze looneis gehalveerd. Maar we hebben geen concrete tegemoetkoming van de werkgevers gezien'', aldus Meyer. De bond eiste tot nu toe 50 cent extra per uur in een jaar tijd. Nu vraagt de bond 0,50 cent extra per uur over een periode van 2 jaar.

Bondgenoten handhaaft de eis dat schoonmakers bij ziekte vanaf de eerste dag krijgen doorbetaald en wil ook dat de werkdruk omlaaggaat.

Dinsdag aan het einde van de middag gaan de schoonmakers opnieuw de straat op om de eisen kracht bij te zetten. Met fakkels en lampionnen trekken zij dan door Utrecht.