RIJSWIJK - Studenten en verschillende gemeenten hebbenwoensdag wisselend gereageerd op de oproep van staatssecretarisRutte (Sociale Zaken) aan gemeenten. De staatssecretaris wil dat degemeenten meer druk uitoefenen op werklozen afgestudeerden om eenbaan te zoeken.

Gemeenten moeten volgens Rutte net-afgestudeerden geen bijstandmeer geven als zij weigeren in moeilijk vervulbare vacatures aan deslag te gaan. In de wet staat dat werklozen een baan beneden hunopleidingsniveau moeten aanvaarden. Gemeente mogen zelf bepalen hoeze daar mee omgaan. De meeste gemeenten zeggen genoeg druk uit teoefenen op de net-afgestudeerden.

Arbeidsconsulenten

Rotterdam wil de afgestudeerden eerst drie maanden de tijd gevenom een passende betrekking te vinden. Wethouder Van der Tak(Sociale Zaken en Arbeidsmarkt) vindt wel dat meerarbeidsconsulenten nodig zijn om de werkzoekende studenden tehelpen.

In de studentenstad bij uitstek, Leiden, is de gemeente ook geenvoorstander van het voorstel van Rutte. Een woordvoerder van degemeente denkt dat de afgestudeerden dan onder hun niveau gaanwerken en dat daarmee lager geschoolden van de arbeidsmarkt wordenverdrongen.

Overgekwalificeerd

In de universiteitsstad Groningen denken ze daar anders over.Wethouder K. Schuiling (Sociale Zaken) is niet bang dat hogergeschoolden werk gaan verrichten waar ze overgekwalificeerd voorzijn en daarmee de kansen voor lager geschoolden verpesten. Groningen zit volgens de wethouder al achter de studenten aan.Binnenkort begint het project 'Groningen@Work' voor werklozejongeren van 18 tot 23 jaar die een uitkering aanvragen.

De studenten zijn het totaal niet eens met Rutte. Zowel deLandelijke Studentenvakbond(LSVb) als het Instedelijk StudentenOverleg (ISO) denkt dat afgestudeerden zelden eenbijstandsuitkering aanvragen.Een bijstandsverleden maakt volgens ISO-voorzitter LiobeKamminga geen goede indruk bij een sollicitatie. Ook vindt zij dathoger opgeleiden niet onder hun niveau moeten werken.

Oriënteren

LSVb-voorzitter Floris van Eijk meent dat net-afgestudeerden zicheerst op de arbeidsmarkt moeten kunnen oriënteren. Hij snapt nietwaarom Rutte speciaal de aandacht heeft gevestigd op hogeropgeleiden.

De staatssecretaris deed dat dinsdagavond in een Kamerdebat overde voorwaarden waaronder Nederland van 1 mei werknemers uit denieuwe landen van de Europese Unie wil toelaten.