AMSTELVEEN - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zal de komende maanden bij een gelijkblijvende rentestand verder dalen tot 93 procent.

Dat geldt bij zowel de oude als de nieuwe rekenmethode, meldde pensioenadviseur Mercer woensdag.

Voor veel pensioenfondsen lijkt het onvermijdelijk om vanaf 2012 te gaan snijden in de uitkeringen.

Vierde kwartaal

Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ambtenarenfonds ABP, maakt op 19 januari de dekkingsgraad over het vierde kwartaal bekend en dan zal blijken of het fonds aanvullende maatregelen zal moeten nemen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs bij hoge uitzondering de rekenrente waartegen de pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen, aangepast. DNB gaat normaal gesproken uit van de dagkoers van de rente, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden op de markt werd besloten een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden te hanteren.

98 procent

Daardoor komt de gemiddelde dekkingsgraad eind december uit op 98 procent. Was de oude methode gehanteerd, dan zou dat 95 procent zijn geweest. In beide gevallen blijft dat onder de vereiste 105 procent.

Inmiddels is de rentestand volgens Mercer weer iets gedaald en komt de dekkingsgraad gemiddeld uit op 97 procent. Over 3 maanden is dat, als de rente zo blijft, volgens beide rekenmethoden 93 procent. ''Dan is het effect van de aangepaste rekenmethode weg", aldus Dennis van Ek van Mercer.

Korten

Toch is de aanpassing van DNB wel degelijk van groot belang, want eind december geldt als peildatum. Op basis van de dan geldende dekkingsgraad bepaalt DNB of pensioenfondsen nadere maatregelen moeten nemen om de graad op te krikken.

Door de rekenmethode aan te passen heeft DNB de fondsen meer lucht gegeven en zullen minder fondsen hoeven te korten. Maar nog altijd 125 van de 450 fondsen zitten in de gevarenzone, liet DNB eerder deze maand weten.