"Iedereen deed het en iedereen wist dat het niet meer mocht"

BEEKBERGEN - Het voeren van een geheime boekhouding, het onderling verdelen van opdrachten en het maken van prijsafspraken waren dagelijkse praktijken in de bouwwereld. Getuigen uit de bouwsector die voor de parlementaire enquêtecommissie moeten verschijnen kunnen dat niet ontkennen.

Tot die stelling komt W. Vermeulen, oud-secretaris van de inmiddels opgeheven Vereniging Wegenbouw Aannemerscombinatie Nederland (WAC). Vermeulen, die in aanloop naar de enquête met de commissie heeft gesproken, zegt in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad van donderdag dat aannemers zich niet aan de gang van zaken konden onttrekken, omdat ze anders opdrachten zouden mislopen.

Vermeulen wilde donderdag geen mondelinge toelichting geven op zijn uitlatingen. Hij gaf duidelijk aan niet blij te zijn met de publicatie van het vraaggesprek.

"Uitlatingen van topmensen van de grote aannemersbedrijven dat dit soort praktijken bij hun bedrijf niet voorkwam, vind ik ongeloofwaardig. Als de parlementaire commissie bouwfraude dit goed aanpakt, zullen zij door het stof moeten. Hun bewering dat ze het niet wisten, zal niet houdbaar zijn. Maar veel zal afhangen van wat zij onder ede zullen verklaren, want in de papieren is niet veel terug te vinden", zegt Vermeulen in het interview.

Volgens de Beekbergse aannemer hadden de bouwbedrijven speciaal iemand in dienst om de onderlinge afspraken te regelen. Het ging daarbij om het zogeheten 'italianen'. Een groep aannemers ging rond de tafel zitten op het moment dat er een opdracht te vergeven viel waarvan de overheid de prijs al had geraamd. De bouwers gunden degene met de laagste offerte de opdracht, waarna deze het verschil tussen zijn prijs en de richtprijs van de overheid onder de collega's verdeelde.

"Iedereen deed het en iedereen wist dat het niet meer mocht." Volgens Vermeulen maakte de sector in 1992 even pas op de plaats, toen de Europese Commissie haar richtlijnen aanscherpte. "Maar al snel daarna pakten we onze oude gewoonten weer op."