DEN HAAG - Bedrijfstakpensioenfondsen zijn vorig jaar ruimer in de financiële middelen komen te zitten. Het vermogen van de fondsen steeg met 29 miljard euro tot ongeveer 315 miljard euro. De gemiddelde dekkingsgraad, ruwweg het geld dat de fondsen hebben om probleemloos aan hun pensioenverplichtingen te voldoen, steeg in van 106,5 procent tot 111,2 procent.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). De club regelt de pensioenbelangen van 4,7 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen en ruim een miljoen gepensioneerden. Het gaat om de werknemers in verreweg het grootste deel van de Nederlandse bedrijven.

De dekkingsgraad van 111,2 procent ligt nog ver onder de 130 procent die de sociale partners begin januari als richtlijn hebben afgesproken. Pensioenfondsen hebben vijftien jaar de tijd om die norm te bereiken.

Veel fondsen kwamen de afgelopen twee jaar in moeilijkheden. Het belegde vermogen kromp in hoog tempo als gevolg van de dalende aandelenkoersen. Om de gaten te dichten zullen de fondsen de komende jaren de premies flink verhogen. Ook zal bij veel fondsen niet meer sprake zijn van een automatische aanpassing van de pensioenuitkeringen aan de gestegen prijzen.

Van de 81 bij de VB aangesloten fondsen bleven er in 2003 acht met hun dekkingsgraad onder de 100 procent. Beneden die grens teert een fonds in op zijn vermogen. Bij de acht fondsen gaat het onder andere om Pensioenfonds Horeca en Catering (99 procent), Media PNO (97 procent), het Pensioenfonds voor het Nederlandse Theater (94 procent) en het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (91 procent).