RIJSWIJK - De Mededingingsautoriteit (NMa) wil directeuren van ondernemingen kunnen ontslaan als die zich schuldig hebben gemaakt aan verboden prijsafspraken. Dat zegt directeur Pieter Kalbfleisch woensdag in een interview met de Volkskrant.

"Topbestuurders mogen zich niet kunnen verschuilen achter afspraken gemaakt op het niveau van middenmanagement. Zij moeten zorgen voor een zodanige infrastructuur dat iedereen er van doordrongen is dat zij zich aan het mededingingsrecht heeft te houden", aldus Kalbfleisch.

De directeur verwijst als voorbeeld naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waar het volgens hem sinds kort voor een kartelautoriteit mogelijk is ombestuurders te ontslaan. "Zo'n maatregel zou in Nederland niet misstaan", zegt Kalbfleisch. De dreiging hun baan te verliezen, zal volgens de NMa-baas directeuren ervan weerhouden verboden prijsafspraken te maken.

De NMa mag binnenkort onder voorwaarden privéwoningen van ondernemers binnenvallen. Kalbfleisch is daar blij mee. "Ervaringen in het buitenland hebben aangetoond dat bestuurders vaak gegevens opslaan op hun privé-adres." De NMa zal deze mogelijkheid proportioneel gebruiken, verzekert Kalbfleisch in het interview.