UTRECHT - Twee derde van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft 2010 met verlies afgesloten.

Schoolbesturen in het basisonderwijs noteerden in totaal een min van 126 miljoen euro; in het voortgezet onderwijs werd voor 73 miljoen verlies gedraaid. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

In 2009 schreef de helft van de scholen in het basisonderwijs rode cijfers, het jaar daarna was dat opgelopen tot twee derde. In het voortgezet onderwijs steeg het aandeel schoolbesturen met een negatief resultaat van 40 procent naar 62 procent.

Het Onderwijsblad voerde een eerste analyse uit over de jaarrekeningen van 2010. Een goed beeld, zoals welke scholen hoeveel verlies draaiden, is pas rond de zomer klaar, meldde het Onderwijsblad dinsdag.

De schoolbesturen hebben momenteel nog wel voldoende reserves om de financiële klappen op te vangen, maar er moet wel worden bezuinigd, zo blijkt uit de cijfers.

Beeld

De PO-raad zegt in een reactie al eerder te hebben gesignaleerd dat de financiële situatie van scholen onder druk staat. ''Het onderzoek van de AOb bevestigt het beeld dat we de laatste jaren al hadden’’, aldus een woordvoerder van de overkoepelende organisatie van het primair onderwijs.

''Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, en de bezuinigingen die ons nu nog boven het hoofd hangen, wordt het steeds moeilijker om de begroting sluitend te maken.’’

Roc’s, hogescholen en universiteiten sloten 2010 positief af.