PEKING - China wil de vergane industrie in het noordoosten van het land moderniseren. Het heeft omgerekend 7,4 miljard dollar uitgetrokken om, wat onder de centraal geleide economie de parel in 'slands industriële kroon was, weer op de been te krijgen. Diverse media in China hebben hier dinsdag melding van gemaakt.

Sinds de markthervormingen die eind jaren zeventig begonnen, zijn er veel staatsbedrijven in de noordelijke provincies opgehouden te bestaan. Dat gebeurde ondanks soms gewelddadige protesten van ontslagen werknemers en ouderen, die achterstallig loon of pensioen opeisten.

De regering wil de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm dichten om een aanhoudende economische groei te bereiken, zo schreef de krant China Daily. Er staan een nieuwe bank en een honderdtal projecten op stapel.

De provincie Liaoning profiteert het meest. De helft van de voorgenomen projecten wordt daar uitgevoerd, voor een bedrag van ,3 miljard dollar. Ook de provincies Heilongjian en Jilin zijn in de plannen opgenomen.

De nieuwe bank, Northeast Bank, moet de projecten financieren. Zowel de centrale overheid als de drie provincies steken geld in de bank. Ook de noordelijk gelegen stad Tianjin mag een bank oprichten om de economie te stimuleren.

China gaat verder zijn boeren in nood helpen door het systeem van coöperatieve kredietbanken te moderniseren. De duizenden, vaak wankele bankjes worden gebundeld. Er komen dertig kredietbanken om het ondoelmatige financiële systeem op het platteland te verbeteren, aldus de krant Economic Daily.