DEN HAAG - De werkgevers hebben 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor chronisch zieken en gehandicapten. Dat heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW dinsdag laten weten. De werkgevers hadden het geld al eerder toegezegd, maar konden het tot voor kort nergens kwijt.

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben in het Najaarsakkoord afgesproken dat de werkgevers geld vrijmaken voor de minima. Het bedrag is bedoeld als compensatie voor de gevolgen van ingrijpende bezuinigingsmaatregelen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland stoppen het geld in het Gemeentefonds, zodat gemeenten het kunnen inzetten. Eerder wilde VNO-NCW niet meewerken aan voorstellen van het ministerie van Sociale Zaken om het Gemeentefonds voor de compensatieregeling te gebruiken. Volgens de werkgevers was het onzeker of het geld op de juiste plek zou belanden. Zij wilden liever een regeling via de bijstand.

De werkgevers hebben hun bezwaren tegen compensatie via het Gemeentefonds laten vallen, omdat hun geld nu wordt gekoppeld aan uitkeringen door het kabinet. “Daardoor weten we zeker dat het geld op de goede plaats terechtkomt”, aldus een zegsman van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.