AMSTERDAM - Nederlanders die puur op basis van de waarde van hun toekomstige woning een hypotheek afsluiten, dreigen met te hoge lasten te worden opgezadeld. Het achterwege laten van een inkomenstoets door hypotheekverstrekkers is dan ook ontoelaatbaar.

Dat stelt voorzitter A. Algra van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), de koepel waarbinnen hypotheekverstrekkers (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) gedragsregels hebben afgesproken.

Tegen het blad VVP (financiële dienstverleners) benadrukt Algra dat alle hypotheekverstrekkers in Nederland hebben afgesproken de zorgplicht in acht te nemen. Dat houdt in dat het afsluiten van een hypotheek gebeurt op basis van het inkomen. Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat degene die de hypotheek neemt, zijn financiële hand overspeelt.

De betwiste hypotheekpraktijk komt nog niet veel voor, maar is wel in opkomst. Volgens het CHF is dat logisch, omdat de waardeverdubbeling van woningen van de afgelopen jaren het verleidelijk maakt het aan te kopen pand als grondslag voor de hypotheekhoogte te nemen.

In sommige gevallen gaat het daarbij om 50 tot 65 procent van de executiewaarde van de woning. Die executiewaarde bedraagt momenteel tot 90 procent van de verkoopwaarde van de woning.

Hypotheekverstrekkers die van de CHF-gedragsregels afwijken, zullen daarop worden aangesproken. De koepel wijst er ook op dat het negeren van de inkomenstoets ook risico's heeft voor de hypotheekverstrekker. Bij een plotse en forse daling van de woningprijzen loopt hij het risico dat een gedwongen verkoop van een onderpand onvoldoende opbrengt om de eerdere lening te dekken.