DEN HAAG - Gerechtsdeurwaarders moeten beter beschermd worden tegen agressie en geweld.

Tot die slotsom komt de Arbeidsinspectie dinsdag na onderzoek bij 30 van de 160 kantoren voor gerechtsdeurwaarders.

Volgens de Arbeidsinspectie inventariseert meer dan de helft van de onderzochte kantoren de risico's niet goed genoeg, terwijl doorgaans ook afspraken ontbreken hoe om te gaan agressie.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees eerder al uit dat 92 procent van de deurwaarders te maken heeft scheldpartijen, beledigingen en intimidatie.

Het onderzoek van de inspectie wijst uit dat niet alle medewerkers de incidenten melden, omdat ze denken dat die bij hun werk horen. De Arbeidsinspectie vindt het echter belangrijk dat zoveel voorvallen worden geregistreerd en geanalyseerd zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.