NAARDEN - Het wordt steeds moeilijker om een betaalbare huurwoning te vinden. Een huurwoning komt tegenwoordig gemiddeld pas na 13 jaar vrij.

Dat meldde het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) donderdag in zijn jaarlijkse analyse van de prestaties van woningcorporaties.

Het aantal huurwoningen van corporaties dat vrijkomt vertoont al jaren een dalende lijn. Vorig jaar ging het nog slechts om 7,9 procent van de woningen.

''Het wordt daardoor vooral voor starters binnen de doelgroep van lagere inkomens steeds moeilijker om financieel passende woonruimte te vinden'', waarschuwde het fonds. Vooral in en rond Amsterdam en Utrecht is het voor huurders in spé moeilijk om een huurwoning te vinden.

Nieuwe woningen

Bovendien komen er steeds minder nieuwe woningen bij. In 2010 daalde het aantal opgeleverde huurwoningen landelijk met bijna 16 procent. Het aantal nieuwe koopwoningen nam dat jaar zelfs met bijna 40 procent af.

Slechts een deel van de krimp in nieuwbouw komt voor de rekening van de corporaties. Het aantal huur- en koopwoningen dat woningcorporaties realiseerden, daalde in 2010 met respectievelijk 7 procent en 22 procent.

Het fonds waarschuwde dat de investeringsmogelijkheden van de corporaties onder druk staan, doordat de sector in 2010 een verlies leed van circa 860 miljoen euro. Zo bracht onder meer de nieuwbouw van koopwoningen forse verliezen met zich mee.

Koopmarkt

Toch is ook de koopmarkt allesbehalve stilgevallen. Vooral aan de 'onderkant' van de markt worden in crisistijd nog goede zaken gedaan, aldus het fonds.

Betaalbare woningen doen het goed, omdat ze ook starters trekken die niet vastzitten aan een nog te verkopen huis. De woningcorporaties verkochten in 2010 zo'n 15.000 huurwoningen aan particulieren. Dat zijn 2000 woningen meer dan in 2009 van de hand werden gedaan, aldus het fonds.

De corporaties verdienden in 2010 goed op de verhuur van hun woningen. Dat komt volgens het CFV vooral door een combinatie van ''hogere huuropbrengsten en lagere onderhoudskosten'' uit de circa 2,4 miljoen huurwoningen.