TILBURG - De zuidwesterstorm heeft in het weekeinde voor zo'n miljoen euro schade aangericht, zo schatte Interpolis maandag. De storm leverde vooral schade op aan woonhuizen en auto's, onder andere door rondvliegende takken en afwaaiende dakpannen.

Uit de inventarisatie van Interpolis blijkt dat tuinbouwers vooralsnog geen grote schades hebben gemeld. De verzekeraar uit Tilburg heeft zelf voor ongeveer 7,5 miljoen euro schademeldingen binnengekregen.

De eerste schattingen wijzen erop dat de stormschade lang niet zo groot is als in oktober 2002, toen de vorige grote storm over het land trok. Die storm veroorzaakte voor 200 miljoen euro aan schade.