AMSTERDAM - Bepaalde delen van de Noordzee worden verboden terrein voor garnalenvissers en vissers die gebruikmaken van sleepnetten.

De visserijsector, de natuurbeweging en staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) hebben daarover een akkoord ondertekend, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Het akkoord regelt de visserij in twee Natura 2000-gebieden, die onderdeel zijn van een Europees natuurnetwerk. Het gaat om de Vlakte van de Raan in de zuid-westelijke delta en de Noordzeekustzone, een strook van het Noord-Hollandse Bergen tot aan Rottum in de Waddenzee.

Schelpdieren

In de gebieden moet Nederland de zandbanken beschermen en al het leven dat zich daarin bevindt. De schelpdieren die daar leven zijn een belangrijke voedingsbron voor zeevogels. Bij het vissen met sleepnetten wordt de zeebodem omgewoeld, wat schade aan deze zandbanken toebrengt.

Om de vistechnieken te verbeteren, wordt een derde van de Noordzeekustzone wel opengesteld voor innovatieve vismethoden. De natuurorganisaties hebben beloofd om daar de komende jaren geen juridische procedures tegen te voeren.

Volgens Bleker draagt het akkoord bij aan de stabilisering en normalisering van Natura 2000-gebieden en kan de visserijsector belangrijke stappen zetten naar economische en ecologische duurzaamheid.