UTRECHT - Vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over een cao voor de 260.000 werknemers in de supermarkten.

De lonen gaan in 2 jaar tijd met 3,8 procent omhoog, maar de jeugdlonen met 3 procent meer; 6,8 procent. Dit meldden FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond maandag.

Hogere jeugdlonen maken het voor werkgevers minder aantrekkelijk oudere werknemers te vervangen door jongere krachten. Bij de supermarkten is driekwart van het personeel jonger dan 23 jaar.

De cao voorziet ook in hogere straffen voor werkgevers die de cao niet naleven. De Commissie Nalevingsinstrument Supermarkten kan boetes opleggen.

Ingehuurd

Ook is afgesproken dat de nieuwe cao na 3 maanden ook geldt voor werknemers die worden ingehuurd via uitzendbureaus of payrollbedrijven. Daarnaast is afgesproken dat de pensioenpremie stijgt om die kostendekkend te maken.

FNV Bondgenoten heeft demonstratieve acties gevoerd in enkele supermarkten om te komen tot een betere cao.

Eerste stap

CNV Jongeren noemt de 3 procent extra loonsverhoging in de jeugdlonen ''een goede eerste stap'', die lang niet voldoende is om de ongelijke beloning van jongeren recht te trekken.

Bovendien wil CNV Jongeren een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling over jongeren die minder dan 12 uur per week werken en dan geen recht hebben op toeslagen, bijvoorbeeld voor avondwerk.