SHANGHAI - China stemt in met aanbevelingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vorige maand heeft gedaan om de risico's in de financiële sector in te dammen. 

Dat heeft president Zhou Xiaochuan van de Chinese centrale bank zaterdag gezegd tijdens een symposium in Shanghai.

Het IMF stelde onder meer dat de Chinese overheid een te dikke vinger in de pap heeft bij banken en toezichthouders en dat daardoor te vaak gehandeld wordt uit politieke in plaats van economische overwegingen.

Volgens Zhou is de waarschuwing "gepast'' en is het van dringend belang dat China zich gaat houden aan internationale maatstaven.

Het IMF raadde China ook aan de teugels te laten vieren wat betreft de wisselkoers van de yuan. Dat zou echter risico's met zich mee kunnen brengen voor de export, die van cruciaal belang is voor de groei van de Chinese economie. Ook zou Peking de centrale bank meer vrijheid moeten gunnen bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Schuldproblematiek

Verder wees het IMF op de schuldenproblematiek die ook Chinese banken bedreigt. Veel bedrijven en lokale overheden in China hebben zich de laatste jaren flink in de schulden gestoken. Nu de economie van de Volksrepubliek lijdt onder de wereldwijde onzekerheid, nemen de risico's op wanbetaling toe.

China behoort tot de 25 zogenoemde systeemlanden die zich iedere 5 jaar moeten onderwerpen aan een evaluatie door het IMF. Peking heeft echter geen enkele verplichting om de raadgevingen van het monetair fonds op te volgen.