DEN HAAG - De miljarden die Nederlandse staat heeft gestoken in de banken om die door de kredietcrisis te helpen komen terug met een ''plus''.

Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank vrijdag tegen de commissie-De Wit.

Het gaat om een ''grote hoop belastinggeld",  maar over een paar jaar zal blijken dat de Nederlandse overheid er goed uit komt, aldus Knot: ''Het totale bedrag komt terug met een plus.''

Informeren

Als er bij een individuele financiële instelling problemen dreigen, dan informeert toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de minister van Financiën ''zo vroeg mogelijk''.

''Wij hebben elke 14 dagen lunchoverleg. Als er iets speelt bij een instelling, dan spreken wij daarover. In geanonimiseerde vorm of gewoon met naam en toenaam'', aldus Knot. Hij noemde 'maatschappelijke onrust' of 'een mogelijke interventie' als criteria om de minister bij te praten.

Depositogarantiestelsel

''Op het moment dat je denkt: oei, bij deze instelling zou iets mis kunnen gaan dus mogelijk komt het depositogarantiestelsel in beeld. Dan praat je daarover met de minister.'' Hij zei de minister liever te vaak te waarschuwen dan te weinig.

Knot zei wel dat de stroom informatie die DNB van financiële partijen krijgt minder wordt naarmate DNB die info vaker deelt met andere partijen. ''En dat belemmert ons toezichtswerk.''

Europese richtlijn

De president van DNB zei dat de regels over vertrouwelijkheid van informatie over afzonderlijke banken behoorlijk strikt zijn als gevolg van een Europese richtlijn. Minister Jan Kees de Jager van Financiën probeert die in internationaal overleg te versoepelen.

Dat kan gevolgen hebben voor onder meer parlementair onderzoek en voor de Algemene Rekenkamer.

Omgangsregeling

Knot pleitte vrijdag bij de commissie-De Wit voor een ''goede omgangsregeling'' met de Europese Commissie over maatregelen die aan banken worden opgelegd na staatssteun.

De commissie wil niet dat staatssteun leidt tot vervalsing van concurrentie. Daarom moesten ING en ABN Amro onderdelen van het bedrijf afstoten.

Knot wil over dit soort ''remedies'' overleg tussen DNB en de Europese Commissie omdat te zware eisen banken in problemen kunnen brengen. Een geschillenregeling kan uitkomst bieden als de twee er niet uitkomen.

Europees Hof

Knot wil voorkomen dat de Europese Commissie en de nationale toezichthouder elkaar voor ''voldongen feiten'' zetten. Beroep tegen een ''remedie'' is mogelijk bij het Europees Hof, maar dan kan een uitspraak jaren op zich laten wachten.

Bovendien kan in een geschillenregeling worden vastgelegd dat een rechter de opgelegde remedie inhoudelijk beoordeelt, en niet alleen kijkt of de regels juist zijn toegepast.