DEN HAAG - Speciaalzaken in de voeding hebben afgelopen jaar wederom terrein verloren aan de supermarkten. Het aantal consumenten dat naar een speciaalzaak ging om levensmiddelen te kopen, lag in 2003 lager dan in het jaar daarvoor. In 2002 daalde de klantenkring van speciaalzaken eveneens.

Dat blijkt uit cijfers die het onderzoeksbureau GfK donderdag heeft gepubliceerd. Het bureau heeft onder 4400 huishoudens gepeild wie er afgelopen jaar wel eens inkopen hadden gedaan bij de speciaalzaken, zoals kaaswinkels en de bakker.