HEERLEN - Het ABP heeft miljoenen gestoken in bosbouwprojecten in Mozambique, die niet blijken te voldoen aan de eisen die het ambtenarenpensioenfonds zelf stelt aan maatschappelijk verantwoord beleggen.

Dat zegt het ABP in een reactie op een bericht in de Volkskrant, die meldt dat een investering van het ABP is uitgelopen in landroof.

Het ABP neemt de aantijgingen serieus en zegt dat de leiding van het project inmiddels vervangen. Het ABP heeft vertrouwen in het nieuwe management.

Uitbuiten

Het ABP stak in 2007 bijna 50 miljoen euro in de projecten door een belang van 54 procent te nemen in het Scandinavische Global Solidarity Forest Fund (GSFF). Het pensioenfonds heeft niet de zeggenschap over GSFF en maakte contractueel de afspraak, dat de bosbouw een FSC-certificering zou verkrijgen, dat aantoont dat het gaat om een verantwoorde belegging. Ook drong het ABP bij GSFF aan op het vervangen van de bedrijfsleiding.

In september deden boeren in Mozambique een dringend beroep op westerse investeerders om te stoppen met dit soort projecten. De maatschappijen zouden land inpikken en arme kleine boeren uitbuiten.

Het ABP wijst erop dat 3000 mensen van de lokale bevolking in hun levensonderhoud voorzien door voor GSFF te werken