AMSTERDAM – De geplaagde Belgische bank Dexia is eind september al een keer gered van de ondergang via liquiditeitssteun.

Dat blijkt zaterdag uit een reconstructie van de Belgische zakenkrant De Tijd.

Eind augustus, begin september begonnen De Nationale Bank van België en de Banque de France de liquiditeitspositie te verstevigen via zogeheten ‘asset swaps’. Dat zijn instrumenten die onderpand van lage kwaliteit kunnen inruilen tegen onderpand van goede kwaliteit.

De twee centrale banken verstevigden die hulp rond 23 september. Ze verstrekten liquiditeitssteun samen met de Franse staatsholding CDC, een van de grootste aandeelhouders van Dexia.

Nationalisatie

Begin oktober was de financiële situatie bij Dexia volgens de krant zo nijpend geworden dat de groep een beroep moest doen op de noodkredieten (ELA's) van de twee centrale banken. Die bedragen liepen in de tientallen miljarden euro’s.

Op 10 oktober van dit jaar kondigde de Belgische overheid de nationalisatie van Dexia aan. Die nationalisatie werd op 20 november afgerond.