DALFSEN - Het bestuur van de FNV vergadert zaterdag over een rapport dat de vakcentrale de weg moeten wijzen om uit de crisis te komen.

De FNV is tot op het bot verdeeld door het pensioenakkoord, dat voorzitter Agnes Jongerius sloot met werkgevers en kabinet.

De twee grootste bonden, ambtenarenbond Abvakabo en FNV Bondgenoten, waren fel tegen, maar de stemmen van de andere bonden gaven de doorslag. Abavakabo en FNV Bondgenoten hebben samen de meeste leden binnen de FNV en zij zegden het vertrouwen in Jongerius op.

Abvakabo wil dat nu wordt gekeken naar een nieuwe organisatiestructuur, waarbij het niet langer gaat om een federatie met autonome bonden, maar om een zogeheten ongedeelde FNV. Aan het eind van de middag moet bekend zijn of de bonden met elkaar verder willen.

Onwaarschijnlijk

Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de Sociaal-economische Raad, zei zaterdag voor de microfoon van de TROS het heel onwaarschijnlijk te achten dat de vakcentrale uiteenvalt. "Ik hoop en vertrouw dat het niet gebeurt.'' Een goed functionerende vakbeweging is volgens hem van belang voor de Nederlandse overlegeconomie.

Job Cohen, de fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer zei dat een "stevige vakbeweging van groot belang'' is. Hij hoopt dat de "twee stromingen'' binnen de FNV met elkaar te verbinden zijn.