DEN HAAG - Voor De Nederlandsche Bank was een nationalisatie van bankverzekeraar ING begin 2009 een ''horrorscenario''.

Dat zei oud-DNB-directeur Henk Brouwer donderdag bij de parlementaire enquêtecommissie. ''Wij waren er spookbenauwd voor'', zei Brouwer.

Woensdag onthulde oud-topambtenaar van het ministerie van Financiën Ronald Gerritse dat een wet voor de nationalisatie van ING in het diepste geheim was voorbereid.

Enorme klap

Volgens DNB was nationalisatie van ING ''heel complex'' en bracht het veel risico's met zich mee. Het zou ook voor de Nederlandse financiële markten een ''enorme klap'' zijn geweest, aldus Brouwer.

De risico's bestonden er onder meer uit dat ING voor 1360 miljard euro aan verplichtingen op de balans had staan. Brouwer zei dat hij nooit serieus gedacht heeft dat de ultieme oplossing van nationalisatie nodig zou zijn.

Afgeraden

Op de vraag of DNB het ministerie van Financiën nationalisatie had afgeraden, zei Brouwer: ''In die geest is er wel gesproken.''

Brouwer maakte duidelijk dat DNB en het ministerie van Financiën het vaak niet eens waren over steun aan ING. DNB vond dat Financiën bezig was ING het vel over de oren te trekken bij de voorwaarden die het ministerie aan de bank stelde voor steun.

Toenmalig minister Wouter Bos heeft daarover in de Tweede Kamer al eens gezegd dat DNB ''een streep in het zand trok''.

Gevaar

Brouwer zei dat de top van Financiën zich onvoldoende realiseerde dat hun oplossing voor het probleem van de Amerikaanse rommelhypotheken op de ING-balans de solvabiliteit van de bank in gevaar zou brengen en dat daarmee het paard achter de wagen werd gespannen.

De uiteindelijke rendementseis aan ING was voor DNB ''stevig aan de maat'', maar acceptabel.

DNB lag ook met de Europese Commissie in de clinch over de steun aan ING. Die eiste in eerste instantie iets wat DNB zou hebben verboden omdat de gevolgen te ingrijpend zouden zijn geweest.

Adequaat

Brouwer greep de gelegenheid van een laatste woord in zijn verhoor aan om te zeggen dat hij ervan overtuigd is dat DNB ''zeer adequaat, snel en deskundig'' heeft gereageerd op de kredietcrisis toen die eenmaal was uitgebroken.