AMSTERDAM – De 17 landen die de euro als munt hebben, moeten nauwer samenwerken om een herhaling van de schuldencrisis te voorkomen.

Hiertoe heeft de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, opgeroepen in zijn toespraak bij het Europese Parlement.

De bedreigingen voor de economie zijn volgens hem opnieuw toegenomen. Draghi onderstreepte dat zijn opmerkingen niet gezien moeten worden als een voorbode van het rentebesluit dat volgende week genomen wordt. Analisten achten het echter waarschijnlijker dan voorheen dat de ECB opnieuw de rente zal verlagen.

Grotere rol

Ook heeft hij gehint op een grotere rol van de ECB om de schuldencrisis op te lossen.

"Ik geloof dat onze economische en monetaire unie een fundamentele aanpassing van de begrotingsregels nodig heeft . Dat is het belangrijkste element in het herwinnen van vertrouwen."

Woensdag werd de financiële wereld verrast door een gezamenlijke actie van belangrijke centrale banken wereldwijd die er op is gericht de spanningen op de geldmarkt tegen te gaan.

Staatsobligaties

Dradghi zei daarnaast dat de ECB niet eindeloos en onbeperkt staatsobligaties zal opkopen. Het programma waarin dat gebeurt, is ''tijdelijk en beperkt.''

''Van de ECB mag niet verlangd worden dat zij buiten haar mandaat optreedt'', aldus Draghi.

Druk

De afgelopen weken is de druk op de ECB om de aankopen op grote schaal uit te breiden sterk toegenomen. Voorstanders menen dat op die manier een einde kan worden gemaakt aan de onrust op de financiële markten.

De ECB heeft vorige week voor 8,58 miljard euro aan staatsobligaties van eurolanden opgekocht. De ECB is primair gericht op prijsstabiliteit waarbij gestreefd wordt naar een inflatie van iets minder dan 2 procent op de middellange termijn.