BRUSSEL - De Europese Unie investeert in de periode 2014-2020 80 miljard euro in onderzoek en innovatie. Brussel wil daarmee de economische groei en de werkgelegenheid stimuleren.

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) ruikt kansen voor Nederlandse bedrijven om een flink deel van het geld naar zich toe te trekken.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, maakte de voornemens woensdag bekend. Voor het eerst gaan onderzoeks- en innovatieprogramma's onder één beleid vallen. Het pakket subsidiemaatregelen kreeg de naam Horizon 2020.

Goede positie

Nederlandse onderzoekers en ondernemers bevinden zich in een goede positie om de Europese investeringen in onderzoek en innovatie te benutten, denkt Verhagen. De Europese investeringen sluiten volgens hem nauw aan bij de Nederlandse aanpak van toponderzoek.

De afgelopen jaren ontvingen Nederlandse onderzoekers en bedrijven 1,6 miljard euro uit het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma KP7, de voorloper van Horizon 2020. Vergeleken met de Nederlandse bijdrage aan de EU- begroting is dit meer dan verwacht, vindt het kabinet.

Gunstig

Het CDA verwelkomt de forse verhoging van het budget en ziet de aanpassing van het beleid als zeer gunstig voor Nederland. De commissie zet sterk in op leidende industrieën als ICT en biotechnologie en dat sluit goed aan bij Nederlandse topsectoren, aldus CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij in een verklaring.

''Ook zijn we in het huidige onderzoeksprogramma ruim netto-ontvanger en staan we zelfs in de top 5 van Europese landen die de meeste subsidies hebben ontvangen.''

Kanttekening

De PvdA plaatst een kanttekening. De partij vindt dat de aandacht voor ondernemers tekortschiet, terwijl banen en groei vooral ontstaan door het op de markt te brengen van nieuwe producten. Kleinere bedrijven kunnen vaak financiële en administratieve steun gebruiken bij de opstart, aldus PvdA-Europarlementariër Judith Markies.