AMSTERDAM - Herman Wijffels en Han Noten die als ''verkenners'' de FNV moeten helpen een oplossing te vinden voor de verdeeldheid binnen de vakcentrale, komen volgens ingewijden eind deze week met een tussenrapport.

Het bestuur van de vakcentrale en de voorzitters van de bonden buigen zich daar dit weekend over.

De twee verkenners werken al bijna 2 maanden in alle stilte aan hun taak. Zij moesten onderzoeken wat er voor nodig is het onderlinge vertrouwen binnen de FNV te herstellen en zich buigen over de samenstelling en de opdracht van een commissie van goede diensten die na hen aan de slag gaat.

Het is hun taak in kaart te brengen onder welke voorwaarden die commissie zo goed mogelijk kan functioneren.

Pensioenakkoord

De FNV besloot een commissie van goede diensten in te stellen omdat het pensioenakkoord diepe wonden heeft geslagen in de vakcentrale. Een meerderheid van de aangesloten bonden stemde half september wel in met het akkoord dat vakbeweging, werkgevers en kabinet in juni waren overeengekomen.

Maar de twee grootste bonden, Abvakabo en Bondgenoten, stemden tegen en zegden ook het vertrouwen op in FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Die twee grootste bonden hebben de meeste leden, maar de stemmen van de andere bonden gaven toch de doorslag in het FNV-bestuur.

AbvaKabo wil nu dat Wijffels en Noten zich ook buigen over een nieuwe organisatiestructuur, waarbij het niet langer gaat om een federatie met autonome bonden, maar om een zogeheten ongedeelde FNV. AbvaKabo, FNV Bondgenoten en FNV Bouw onderzoeken samen hoe een eerste stap in die richting kan worden gezet.