AMSTERDAM - Enkele tientallen leden van de vakbond FNV Bondgenoten hebben zaterdag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de inzet van goedkope vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa.

Dat deden zij buiten voor aanvang van het jaarlijkse congres van Transport en Logistiek Nederland (TLN) in het congrescentrum Convention Factory. TLN is de ondernemersorganisatie in het beroepsgoederenvervoer.

Volgens de vakbonden zetten veel Nederlandse transportondernemers via dubieuze constructies onder anderen Poolse chauffeurs in tegen woekerlonen. Daarmee maken zij zich schuldig aan uitbuiting en concurrentievervalsing, aldus de bonden.

De kwestie vormt een heikel punt in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer, die momenteel gaande zijn. De bonden willen afspraken maken met de werkgevers om een einde te maken aan deze volgens hen illegale praktijken.

Loonverschillen

TLN zegt de oproep van de vakbonden te steunen dat iedereen zich in Nederland en Europa aan de regels moet houden. De organisatie wijst er echter op dat er grote loonverschillen zijn tussen de lidstaten van de Europese Unie. "Voor ondernemers die in de hoek zitten waar de meeste klappen vallen klinkt dat hard, maar feit is dat deze loonverschillen tussen de EU-lidstaten niet op korte termijn zullen verdwijnen."

Veel ondernemers hebben door de concurrentie uit Oost-Europa afgelopen jaren hun vraag naar vervoer zien teruglopen. "Dat is heel zuur, zeker als dat gebeurt door een onderneming die de regels overtreedt, maar niet iedere Oost-Europese chauffeur is hier illegaal", aldus TLN-voorzitter Alexander Sakkers.