DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant krijgt vanaf 1 januari naar verwachting circa 500 lastig verkoopbare huizen in bezit.

De provincie koopt de huizen van mensen die zijn verhuisd naar een nieuwbouwwoning en gebruik hebben gemaakt van een garantieregeling die Brabant in 2009 instelde vanwege de toenmalige kredietcrisis.

In totaal 923 huishoudens hebben gebruik gemaakt van de regeling. De provincie beloofde hun oude huis voor 90 procent van de taxatiewaarde te kopen als dat 2 jaar te koop stond.

Bijna 300 huizen zijn inmiddels verkocht maar de provincie houdt er rekening mee dat tot 1 oktober 2013 500 huizen moeten worden gekocht voor een bedrag van 110 miljoen euro.

Andere partij

Omdat het bezit en beheer en verkoop van huizen niet de taak van de provincie is, gaat Brabant op zoek naar een partij die dat kan doen.

De provincie denkt dat de 23 miljoen euro die zijn gereserveerd voor de garantieregeling voldoende is, maar zegt ook dat die inschatting vanwege de huidige onzekerheid op de woningmarkt onzeker is.