DEURNE - Het is technisch mogelijk om de vervuilende drijfmest uit de veehouderij binnen tien jaar in te zetten voor onder meer het opwekken van energie en natuurlijke bemesting.

Dat staat in een rapport, dat vrijdag werd gepubliceerd door de boerenorganisatie LTO Nederland en Natuur & Milieu.

Nederland worstelt al tientallen jaren met het mestoverschot. Volgens het rapport kan daaraan een einde komen, maar er is veel meer voor nodig dan alleen een technische oplossing.

De technieken om met drijfmest energie op te wekken of om er vervangers van kunstmest mee te maken worden steeds verfijnder en dat brengt de economische haalbaarheid van die processen dichterbij.

Mineralen

Volgens het rapport moet er wel een markt komen voor de mineralen uit de mest, moeten er in de regio's installaties komen voor mestverwerking en moet er ook een markt zijn voor de opgewekte duurzame energie.

Dat vergt minstens 150 miljoen euro aan investeringen en het zal een aantal jaren duren voordat die zich terugverdienen uit de verkoop van energie en mestkorrels.

Het gaat niet alleen om economisch voordeel voor de veehouders, maar ook om het algemeen belang van vergroening van de economie, aldus het rapport.