DEN HAAG - De staking van schoonmakers bij de ministeries van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken is voorbij.

Er is een akkoord bereikt dat er toe leidt dat de schoonmakers vanaf maandag weer aan de slag gaan.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft dat vrijdag desgevraagd gemeld. Afgesproken is dat er gedwongen ontslagen worden voorkomen ondanks dat er minder werk voorhanden is. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de werkdruk voor de schoonmakers.

De 50 schoonmakers staakten sinds 7 oktober, omdat volgens hen de werkdruk te hoog is door bezuinigingen op het overheidsapparaat.