DEN HAAG - Het aantal uitzenduren van flexibele arbeidskrachten is voor het eerst in ruim een jaar iets gedaald.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het derde kwartaal liet een daling zien van 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011.

Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A kwam uit op 114,6. Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband.

De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Daardoor is het voor zowel werkgever als werknemer, eenvoudiger om een dienstverband te beëindigen dan in fase B (contract voor bepaalde tijd) en fase C (contract voor onbepaalde tijd). Het aantal gewerkte uren in fase B en C bleef in het derde kwartaal vrijwel gelijk.

De daling van het aantal uitzenduren is volgens het CBS in lijn met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is opgelopen, er waren iets minder vacatures en het aantal banen van werknemers was vrijwel even groot als in het tweede kwartaal.