DEN HAAG - De Nationale Ombudsman heeft donderdag stevig uitgehaald naar het UWV.

De uitkeringsinstantie kampt, gezien de honderden klachten, met structurele problemen, maar is niet in staat uit te zoeken hoe dat komt, aldus ombudsman Alex Brenninkmeijer in een rapport.

Het UWV moet zijn klanten beter bedienen, klachten beter afhandelen en beter luisteren naar de burger. UWV moet mensen goede informatie geven, in begrijpelijke taal en toegeven als er fouten worden gemaakt.

Brenninkmeijer vindt het ook erg dat UWV niet in staat blijkt op korte termijn te garanderen dat brieven met gevoelige, persoonlijke informatie van het juiste adres worden voorzien.

Klachten

De ombudsman stelde een onderzoek in naar acht veel voorkomende klachten over onder meer de informatieverstrekking en de onderbouwing van terugvorderingen. Brenninkmeijer beklaagt zich ook over de medewerking van UWV aan het onderzoek.

''Het UWV moet de burger én mij beter bedienen. Mijn onderzoek mag niet worden gefrustreerd door trage of zelfs onjuiste informatie.''