AMSTERDAM - Het rechtse kabinet blijkt volgend jaar 'linkse' loonstrookjes op te leveren, waarbij de lagere lonen een klein beetje stijgen en de hogere lonen er netto op achteruit gaan.

Dat blijkt woensdag uit berekeningen van Salar, een bedrijf dat software maakt voor de verwerking van salarissen.

Het Eindhovense bedrijf zette de gevolgen van de nieuwe belastingregels voor 40 maandsalarissen op een rij, oplopend van 500 euro tot ruim 10.000 euro per maand.

De verschillen worden volgens Salar vooral veroorzaakt door de verruiming van de grondslag van de Zorgverzekeringswet, in combinatie met een verlaging van de premie. Dit heeft voor de lagere lonen een positief en voor de hogere lonen een negatief effect.

Netto

Zo houdt iemand met een brutosalaris van 2000 euro per maand volgend jaar netto 1545 euro over, ruim tien euro meer dan dit jaar. Vanaf ongeveer 3250 euro slaat het voordeel om in een nadeel ten opzichte van dit jaar. Van een maandinkomen van 5000 euro blijft na belasting bijvoorbeeld 3155 euro over, terwijl dat dit jaar nog 3183 euro is.  

Het per 1 januari wegvallen van het spaarloon pakt voor iedereen nadelig uit, maar tot een brutomaandinkomen van 2750 euro blijven de gevolgen beperkt tot zo'n 10 euro per maand. Mensen met een brutoloon van 4500 euro en hoger leveren door het wegvallen van het spaarloon per maand in totaal 54 euro netto in.

Werkgevers

Voor werkgevers dalen de lasten voor werknemers, mits die niet meer dan 2750 euro per maand verdienen. Vanaf dat inkomen lopen de lasten per werknemer volgend jaar namelijk op tot ruim 100 euro extra per maand. Vanaf een bruto-inkomen van 4000 euro per maand blijven de lasten gelijk aan dat niveau, en nemen per werknemer dus relatief af.

Salar benadrukt dat de gegevens, die gelden voor iedereen tot 65 jaar oud, geen rekening houden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao-verhogingen. Ook wijzigingen in de inkomstenbelasting (zoals bijvoorbeeld toeslagen en andere kortingen) en in de individuele (zorg)verzekeringen kunnen nog invloed hebben op de koopkracht. 


De gegevens zijn afkomstig van Salar Nederland. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Bekijk het volledige overzicht op de website van Salar