Techniekonderwijs baart werkgevers zorgen

DEN HAAG - De werkgevers maken zich grote zorgen over de toekomst van het technisch vmbo.

Het aantal leerlingen loopt al jaren terug en als dat zo blijft, dreigen in een aantal regio's en met name grote steden hele techniekafdelingen van scholen te verdwijnen.

In een petitie die zij dinsdag samen met de stichting platforms vmbo aan de Tweede Kamer aanbieden, vragen zij de politiek om maatregelen.

Techniek en technische studies kampen met een imagoprobleem. Sinds het schooljaar 2004 is het aantal leerlingen in de techniek met gemiddeld 30 procent gedaald. Het bedrijfsleven zit daarentegen te springen om deskundig personeel.

Instroom

''Stokt in het vmbo de instroom, dan zullen er blijvende tekorten ontstaan aan technisch personeel in het bedrijfsleven'', aldus de petitie. Al in 2014 is er een tekort van ruim 38.000 technische vmbo'ers en ruim 23.000 technische mbo'ers.

Leerlingen en ouders moeten worden gestimuleerd te kiezen voor een vmbo-opleiding in de techniek.

Daarvoor is ook betere voorlichting nodig aan ouders en schoolteams, die nu niet altijd goed zicht hebben op de perspectieven die zo'n opleiding biedt. Ouders hebben vaak liever dat de basisschool hun kind doorverwijst naar het algemeen vormend vmbo dan naar het beroepsgerichte vmbo.

Nieuwe vormen

Ook pleiten de werkgevers, verenigd in VNO-NCW en MKB Nederland, voor nieuwe vormen van een mix tussen beide leerwegen, zoals de technomavo. Nu is het financieel nadelig voor een school, wanneer veel leerlingen daarvoor kiezen.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) deelt de zorg over het afnemend aantal leerlingen dat kiest voor techniek. ''Dat tij moet worden gekeerd.'' Ze overlegt met collega-ministers en het bedrijfsleven over ''extra inzet''.

''Voldoende technisch opgeleide mensen zijn wezenlijk voor een gezonde economie. Onderwijs en bedrijfsleven hebben samen een belangrijke taak om jongens en meisjes op te leiden en om te laten zien waar een vak voor staat en wat voor prachtig werk je ermee kunt krijgen.''

Lees meer over:
Tip de redactie