BRUSSEL - De Nederlandse regeling die advocaten verbiedt samen te werken met accountants is niet strijdig met EU-regels. Dat stelt het Europees Hof van Justitie dinsdag in een zaak die een aantal advocaten en accountantskantoren hadden aangespannen tegen de Orde van Advocaten.

Volgens de klagers zou het Nederlandse verbod ongunstig zijn voor de concurrentie en zou het het vrije verkeer tusen de lidstaten belemmeren, omdat ook advocaten uit andere EU-lidstaten eraan zijn gebonden. Het verbod op samenwerking tussen advocaten en accountants geldt niet in alle lidstaten.

Het hof erkent dat de klagers hierin een punt hebben, maar vindt dat de Orde van Advocaten niettemin in zijn recht staat. De orde mag regels stellen die moeten zorgen voor een goede uitoefening van het beroep.

Volgens het hof is er sprake van 'een zekere onverenigbaarheid' tussen de adviserende taak van de advocaat en de controlerende activiteit van de accountant. Die laatste is in Nederland niet onderworpen is aan een beroepsgeheim dat vergelijkbaar is met dat van een advocaat.

De Orde van Advocaten is zeer verheugd over de uitspraak van het hof. "Het arrest heeft tot gevolg dat de orde zijn recht van zelfregulering onverminderd kan blijven uitoefenen."