AMSTERDAM - Mensen die op zoek zijn een huurwoning van een woningcorporatie hebben steeds minder kans van slagen.

Het aantal bestaande woningen dat vrijkomt voor nieuwe huurders is vorig jaar opnieuw afgenomen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financieel toezichthouder van corporaties, maandag heeft bekendgemaakt.

Het percentage huurwoningen dat vrijkwam, was vorig jaar 7,9 procent. In 2009 was dat nog 8,1 procent. Dit percentage daalt al sinds 2006. Reden is de gestagneerde woningmarkt. Daardoor blijven mensen langer in hun huidige woning zitten.

Gemiddeld duurt het bijna 13 jaar voordat een huurwoning vrijkomt voor een nieuwe woningzoekende.

Twente

Er zijn op dit gebied wel grote verschillen per regio. Het percentage vrijkomende huurwoningen was relatief laag in de regio's Utrecht en Amsterdam en relatief hoog in de drie noordelijke provincies, het Zuid-Limburgse Heuvelland, Zeeland en Twente.

Uit de cijfers blijkt verder dat corporaties vorig jaar minder woningen hebben gebouwd. Corporaties bouwden in 2010 7900 nieuwe koopwoningen en 28.600 huurwoningen.

In 2009 waren dat er respectievelijk 10.000 en 30.400. Dit bleek overigens ook al uit voorlopige gegevens die het CFV eerder bekendmaakte.

Daling

De daling van het aantal nieuwbouwwoningen was in de marktsector nog groter. Hierdoor waren corporaties vorig jaar goed voor liefst 57 procent van de landelijke bouwproductie. Dat is fiks meer dan de 43 procent het jaar daarvoor.

Ondanks de crisis slaagden corporaties er vorig jaar wel in meer al bestaande woningen aan particuliere huishoudens te verkopen: 15.100, tegen 13.100 in 2009. De corporatiesector bezat vorig jaar ruim 2,4 miljoen woningen. Dat is ongeveer 32 procent van het totaal.