De verschillende partijen zijn er over eens zijn dat gesubsidieerd werk niet meer past in het huidige economisch tij

DEN HAAG - De Melkertbaan en andere vormen van gesubsidieerde arbeid lijken definitief op hun retour. Werkgeversorganisaties, vakbonden en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad

De SER-commissie sociaal-economisch beleid, die het kabinet adviseert over het middellange-termijnbeleid, moet het afschaffen van de gesubsidieerde arbeid dinsdag nog officieel bekrachtigen.

Krappe arbeidsmarkt

Maar volgens een woordvoerder van de vakcentrale FNV zijn de partijen het er wel over eens dat de Melkertbanen niet meer passen in het huidige economisch tij met een krappe arbeidsmarkt.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil nog geen commentaar leveren op het advies van de SER-commissie. "Maar voor VNO-NCW is de tijd al heel lang rijp voor afschaffing van gesubsidieerde arbeid. Daar zijn we al heel duidelijk over geweest."

Andere oplossing

Een zegsman van de vakcentrale CNV bevestigt dat er verregaande plannen bij de SER liggen om de gesubsidieerde arbeid af te schaffen. Hij benadrukt wel dat dit zeker niet betekent dat langdurig werklozen straks alleen zijn aangewezen op het reguliere traject om een baan te vinden. "Er zal voor een deel een andere oplossing moeten worden gezocht voor deze mensen."

Het gewone traject voor het vinden van werk loopt via de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), waarin sociale diensten, arbeidsbureaus en uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid als het GAK en Cadans samenwerken. Als toetreding tot de arbeidsmarkt lastiger blijkt, komen normaal de reïntegratiebedrijven om de hoek kijken.

Raad voor Werk en Inkomen

Voor langdurig werklozen kan het nieuwe adviesorgaan van de minister van Sociale Zaken, de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), volgens het CNV nieuwe maatregelen bedenken. In dit nieuwe overlegorgaan zijn naast werkgevers en vakbonden ook gemeenten vertegenwoordigd. In maart brengt de RWI zijn eerste advies uit, onder meer over gesubsidieerde arbeid.

Volgens MKB-onderhandelaar A. van Delft is het verder de bedoeling dat de huidige gesubsidieerde banen zoveel mogelijk worden omgezet in regulier werk. "Maar het is duidelijk niet onze inzet alle 80.000 tot 90.000 mensen met een gesubsidieerde baan een op een te laten doorstromen. Het is aan de politiek om te bepalen of zij bijvoorbeeld stadswachten en tramcontroleurs belangrijk genoeg vinden om te behouden."

FNV-bestuurster Jongerius benadrukt dat zelfs in een tijd met een krappe arbeidsmarkt er altijd mensen zullen zijn die om de een of andere reden geen aansluiting weten te vinden met de reguliere arbeidsmarkt. Volgens haar bieden voor deze mensen wellicht de sociale werkplaatsen uitkomst.