VOORBURG - De werkloosheid blijft stabiel. In de periode november vorig jaar tot februari dit jaar waren er gemiddeld .000 mensen zonder werk. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder zijn dat er 41.000 minder.

De 146.000 in de genoemde periode zijn er 11.000 meer dan in de laatste drie maanden van vorig jaar. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is gebruikelijk gezien de invloeden van het seizoen; de zomerperiode met extra werk is voorbij.

Sinds het voorjaar van 2001 schommelen de voor het seizoen gecorrigeerde cijfers tussen de 135.000 en 150.000 werklozen. Dat zijn maar kleine veranderingen die volgens het CBS vallen binnen de onnauwkeurigheidsmarges die nu eenmaal bij een steekproef passen.

Zoals gebruikelijk waren ook vorig jaar meer mannen dan vrouwen zonder werk. De verschillen in aantal zijn echter niet meer zo groot als vroeger, ze komen steeds dichter bij elkaar te liggen. In ging het om 77.000 mannen en 69.000 vrouwen, terwijl in eerdere jaren de verschillen zeker 20.000 waren en meestal groter.

Ongeveer tweederde van de huidige werklozen is niet langer dan een jaar zonder werk. Eenderde is dat wel. In eerdere jaren waren dat er veel meer maar door de sterke economie is juist de groep langdurig werklozen de afgelopen jaren flink 'uitgedund'.