AMSTERDAM - Ruim twee derde van de huurders is tegen grootschalige verkoop van huurwoningen door woningcorporaties.

Dat blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban van 1,5 miljoen leden, zo is maandag bekendgemaakt.

De huurders zijn voor het behoud van een brede sociale huursector en voor voldoende betaalbare huurwoningen. Zowel huurorganisaties als individuele leden van de Woonbond konden aan de peiling meedoen.

Ongeveer 50 procent van leden en organisaties reageerde. In de drie noordelijke provincies zijn de meeste tegenstanders.

Woonbond

De meeste leden van de Woonbond zijn tegen geforceerde verkoopprogramma's, maar zijn wel voor grotere keuzevrijheid.

De uitkomsten steunen het standpunt van de Woonbond dat keuzevrijheid bij het wonen moet worden gestimuleerd zonder kopen boven huren te plaatsen. De bond vindt dat de overheid moet bevorderen dat mensen kunnen kiezen.

De tegenstanders noemen als belangrijkste argument dat er voor de middeninkomens voldoende betaalbare woningen moeten zijn. Ook menen ze dat de woonlasten voor iedereen hoger worden als corporaties hun betaalbare huurwoningen verkopen.

Voorstanders

Voorstanders menen juist dat er ''te weinig betaalbare koopwoningen zijn voor de bescheiden middeninkomens'' en dat huurders het recht moeten hebben hun woning te kopen.

De huurdersorganisaties en individuele huurders konden van 3 tot en met 16 oktober digitaal stemmen over de verkoop van sociale huurwoningen.

Alle huurders en organisaties van wie een e-mailadres bekend was bij de Woonbond ontvingen een uitnodiging om mee te doen. Van de ruim 800 huurdersorganisaties deed ongeveer de helft mee. Zij spreken namens ongeveer 750.000 huurders, aldus de Woonbond.