VOORBURG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is van plan om de inflatiecijfers voortaan per bevolkingsgroep te onderzoeken. Dat betekent dat de geldontwaarding vastgesteld kan worden voor ouderen, werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden.

"Ouderen zitten bijvoorbeeld vaker thuis dan werknemers. Als de gasprijs stijgt, heeft dat voor hen meer effect", motiveert S. Keuning, directeur macro-economische statistieken en publicaties van het CBS maandag.

De inflatiecijfers zijn voor ouderen van groot belang. Hun pensioenen worden doorgaans aan deze cijfers aangepast. Keuning: "Organisaties van gepensioneerden hebben belang bij een hoog cijfer, de pensioenfondsen bij een laag cijfer. Dan is het bij uitstek de taak van het CBS om een cijfer vast te stellen."

Het CBS onderzoekt nu al de inflatie, maar dat is een gemiddelde voor heel Nederland. Volgens het CBS is er echter maatschappelijke behoefte aan gedetailleerdere cijfers.

Het besluit over het uitgebreidere onderzoek moet nog worden genomen, benadrukt Keuning. Invoering van een jaarcijfer per doelgroep is mogelijk vanaf januari 2003. Indien mogelijk wil de dienst daarna de cijfers nog verder detailleren, naar bijvoorbeeld gezinnen met of zonder kinderen.