CANNES - Zeven leden van de G20 met een overschot op de handelsbalans, waaronder China, Duitsland en Brazilië, nemen maatregelen om de binnenlandse vraag te stimuleren.

Op die manier willen de landen de groei van de wereldeconomie bevorderen. Dit staat in een voorlopige versie van de slotverklaring van de G20-landen, die donderdag en vrijdag bijeen zijn in het Franse Cannes.

De groep van zeven landen, waartoe ook Australië, Indonesië, Zuid-Korea en Canada behoren, zouden door het stimuleren van de consumptie en investeringen de binnenlandse vraag willen aanzwengelen.

China belooft volgens de verklaring hiernaast expliciet zijn op export gerichte economische groeimodel te zullen aanpassen.

De G20 zou het er verder over eens zijn de wisselkoersen van de nationale valuta meer een weerspiegeling te laten zijn van actuele marktontwikkelingen.

Bonusbeleid

De G20 ging ook in op het huidige bonusbeleid. De leden willen dat de internationale financiële toezichthouder Financial Stability Board (FSB) toezicht gaat houden op het bonusbeleid van financiële instellingen.

Ze willen weten in hoeverre bankiersbonussen de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar kunnen brengen doordat het vooruitzicht van bonussen risicovol gedrag aanmoedigt.

Regelgeving

In de verklaring kondigen de wereldleiders verder maatregelen aan om de activiteiten van hedgefondsen en de handel in derivaten te reguleren.

''We zullen de regelgeving op het gebied van marktintegriteit verder ontwikkelen, en zullen hierbij aandacht besteden aan de risico's die buiten de effectenbeurzen om verhandelde effecten met zich meebrengen'', luidt het.

Derivaten

De G20-landen willen dat de handel in derivaten vanaf eind 2012 alleen op effectenbeurzen of elektronische handelsplatforms is toegestaan. De aangekondigde maatregelen borduren voort op een vorige week door de FSB uitgebracht advies.

De FSB komt vrijdag met een lijst van zogenoemde systeembanken. Dit zijn banken die stabiliteit van de economie in gevaar kunnen brengen als ze failiet gaan.

De G20 wil dat de FSB voor het einde van 2012 met een methode komt om ook non-bancaire systeeminstellingen in de financiële sector te kunnen identificeren. 

Alles over de schuldencrisis in ons nieuwsdossier