DEN HAAG - Er mag geen stilstand optreden bij pensioenfondsen bij het oplossen van financiële problemen nu het pensioenakkoord wordt uitgewerkt.

Dit zei directeur toezicht en pensioenfondsen, Joanne Kellerman, van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in de Tweede Kamer.

''We moeten niet in stilstaand water zitten. We moeten onze ogen even op de bal houden en doen wat ons onder het huidige toetsingskader te doen staat'', aldus Kellerman.

Ze waarschuwde dat straks ''niet opeens meer geld in de pot'' zit door het akkoord.

Niet vrijblijvend

Het uitstel dat fondsen onlangs kregen aangeboden van de plicht om de premies extra te verhogen voor het op orde brengen van hun buffers, is volgens Kellerman ook niet vrijblijvend. Zij wees erop dat deze fondsen dan wel alternatieve maatregelen moeten treffen.

Oud-directeur Henk Don van het Centraal Planbureau (CPB) herhaalde nog een eerder pleidooi voor strengere regels om te voorkomen dat fondsen uitgaan van te gunstige rendementen op beleggingen. Maar daarop ging de DNB-directeur niet in.